Intencja za ojczyznę

Dziękujemy Ci Jezu za dar Ojczyzny i proszę Cię o prawdziwe królestwo Boże w Polsce i całym świecie.

Comments are closed.