Intencja za męża

Proszę za mojego męża, który znów powrócił do picia, o zanurzenie go w Najświętszej Krwi Chrystusa i o doświadczenie Bożej Miłości. Ania

Comments are closed.