Intencja za dziennikarzy

O natchnienie Duchem Świętym dla dziennikarzy kreujących opinie publiczna.

Comments are closed.