Intencja o pojednanie

Proszę o modlitwę za Bogu znaną rodzinę, aby Pan Bóg dał laskę pogodzenia się tej całej rodziny z długoletniego konfliktu. Boże Ty stawiasz przed nami zadania, które z naszej perspektywy wydają się niemożliwe do załatwienia, ale Twoja perspektywa jest inna i daj nam zaufanie do Twojego działania.

Comments are closed.