Zdrowie, opieka mojej mamy

Proszę o modlitwę o zdrowie, pomoc, opiekę, wsparcie, ochronę przed wszelkim złem dla mojej mamy Krystyny.

Comments are closed.