zawierzenie

1/ks. Marka Chodziarza-wzajemna prośba o modlitwę 2/ liczne podróże rodzinne. Basia

Comments are closed.