Za uzdrowienie relacji w rodzinie i za matkę.

Proszę o modlitwę za małżeństwo z małym chłopcem. Od jakiegoś czasu dzieje się w niej źle, a nie możemy dotrzeć do źródła. Małżeństwo oddala się od siebie, a synek ma problemy z emocjami.
Matka czuje się osamotniona i jest w niej dużo lęku. O uzdrowienie, o moc przebaczenia, nadziei i ogrom Miłosierdzia Bożego. Kamila.

Comments are closed.