Za małego Karolka

Proszę o modlitwę za duszę zmarłego dziś Karolka o to by Dobry Bóg przytulił to dziecko do swojego serca i oby Ono znalazło tam spokojny dom oraz za rodziców Pawła i Wiolettę o spokój ducha.

Comments are closed.