Walka z grzechami cielesnymi

Bardzo proszę o modlitwę za mnie, o siły i Bożą pomoc, łaskę i przebaczenie, abym wygrał z grzechami cielesnym

Comments are closed.