W intencji zmarłych

Proszę o modlitwę za zmarłą Kazimierę Korpak i Janinę Sajdak. Dziękuję Ci Jezu. Jesteś Wielki.

Comments are closed.