W intencji zmarłego Jerzego

Proszę o modlitwę w intencji zmarłego Jerzego o to by Bóg przyjął go do swojego domu w niebie.

Comments are closed.