W intencji zdrowia Anety

Proszę o modlitwę za Anetę gdzie będzie podjęta decyzja przez innych . Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej członkowie nauczyli się otaczać troską i pomocą młodych i starych, osoby chore lub upośledzone oraz ubogich? (KKK 2208). Módlmy się, abyśmy potrafili służyć pomocą wszystkim członkom naszej rodziny i ofiarnie miłować bliźnich.Pozdrawiam. Karol Kotara.

Comments are closed.