W intencji zakończenia epidemii

Dobry Ojcze, Ty przez Krzyż swojego Syna wylałeś na świat łaskę zbawienia ale również łaskę uzdrowienia, wypędzania złych duchów i wskrzeszania. Proszę Cię dobry Ojcze aby przez Krzyż została wylana na świat łaska oczyszczenia z koronawirusa i wszelkich innych chorób które zagrażają naszemu zdrowiu, życiu nas i naszych bliskich. Niech przez Krzyż Chrystusa zwycięży Twoja ozdrowieńcza moc Ojcze. Amen.

Comments are closed.