W intencji Władysławy

Intencja stała za Władysławę o łaskę uzdrowienia duchowego i fizycznego.

Comments are closed.