W intencji uzdrowienia

Proszę o modlitwę za mojego syna aby zerwał kontakty ze złym towarzystwem i pojął próbę naprawienia zła które wyrządził. Ewa.

Comments are closed.