W intencji uwolnienia od nałogu

Proszę o modlitwę uwolnienia męża z nałogu alkoholowego i złego ducha i umocnienie naszego małżeństwa i spokój zdrowie w rodzinie.

Comments are closed.