W intencji Szymona

W intencji Szymona, który w sobotę będzie miał trudną rozmowę, aby Duch Święty był obecny w tych relacjach.

Comments are closed.