W intencji Roberta

Za Roberta, o łaskę pokory i modlitwy i Boże błogosławieństwo dla jego rodziny.

Comments are closed.