W intencji Pawła

Proszę o modlitwę w intencji Pawła, o uwolnienie ze zniewolenia alkoholowego, Jezu proszę o Twoje miłosierdzie dla niego, proszę o cud.

Comments are closed.