W intencji naszych dzieci

Dziękuję za każde dziecko, które dałeś nam Ojcze. Proszę Maryjo o Twoją nieustanną opiekę nad nimi. Chroń je przed wszelkim złem i prowadź do Chrystusa i miłości Ojca Wszechmogącego.

Comments are closed.