W intencji Łukasza

Proszę o modlitwę w intencji Łukasza o nawrócenie i łaskę przystąpienia do sakramentów świętych.

Comments are closed.