W intencji Józefa

W intencji stałej za Józefa, który źle się czuje, o łaskę uzdrowienia duchowego i fizycznego.

Comments are closed.