W intencji dzieci pokrzywdzonych

Za osoby, które nie doświadczyły miłości swoich rodziców lub były przez nich krytykowane, ponizane, aby skutecznie i trwale doświadczały miłości doskonałej płynącej od Boga.

Comments are closed.