W intencji dzieci

Proszę w intencji syna i córki o Boże błogosławieństwa dobrego życia i pracy, duchowej odnowy w Jezusie i miłości wzajemnej uświęconej przez Pana Boga, zwieńczonej małżeństwami.

Comments are closed.