W intencji Daniela

Proszę o modlitwę za Daniela, któremu nie chce się żyć, o uwolnienie od ducha śmierci. Nasz Bog jest silny! Nasz Bóg zwycięża! Nasz Bog uzdrawia!

Comments are closed.