W intencji Barbary

Proszę o modlitwę w intencji Barbary o dar pełnego nawrócenia, i pomocy w aktualnych sprawach zawodowych.

Comments are closed.