W intencji Aliny

Proszę o modlitwę o łaskę przebaczenia, uwolnienia i uzdrowienia w rodzinie Aliny.

Comments are closed.