Uzdrowienie córki

O niezachwianą wiarę w Boga i Jego moc, uwolnienie od lęków i stanów depresyjnych, o ufność i radość czystego życia dla córki. Zmiłuj się, Panie.

Comments are closed.