Uzdrowienie brata

Błagam Matkę Najświętszą i Serce Jezusa o miłosierdzie i uzdrowienie mojego brata i jego rodziny.

Comments are closed.