Szukaj mnie pasterzu

Przyjdź, Panie, Jezu, szukaj Twego sługi, osłabłej owcy.
Przyjdź Pasterzu !
Pozostaw dziewięćdziesiąt dziewięć i szukaj tej jednej zagubionej.
Szukaj mnie, gdyż ja Ciebie szukam.
Szukaj mnie, znajdź mnie i nieś.
Zechciej przyjąć tego, którego odnajdziesz.
Weź na swe ramiona, którego przyjąłeś,
bo słuszne brzemię nie jest dla Ciebie ciężarem.
Przyjdź więc, Panie, przyjdź, szukaj Twojej owcy,
Ty sam do mnie przyjdź!
Przyjdź, a na ziemi nastanie zbawienie i wielka radość w niebie.
Przyjdź, Zbawco zbłąkanych, Odpocznienie umęczonych,
Życie tych, co umierają w Tobie.

źródło:http://mojadroga.republika.pl/pray4.htm

Comments are closed.