Stałą pracę w Londynie

Dar wiary mocnej stałej. Mądrości bożą, rozum Boży, czystość serca, jasność umysłu, bystrość umysłu.

Comments are closed.