Pomyślne rozwiązanie

Proszę o modlitwę o zdrowie dla dziecka i szczęśliwe rozwiązanie.

Comments are closed.