Pilna modlitwa za rodzinę

Proszę z całego serca o modlitwę w intencji zgody w domu przemiany życia czystość serca i umysłu,rozwiązanie trudnych rodzinnych problemów, które nosze w sercu, silną wiarę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny. O rozwiązanie wszystkich spraw ze studiami i pomyślne kupno domu. O zdrowie i siły duchowe i fizyczne w pracy dla rodziny oraz o opiekę Maryi w tak trudnym czasie dla nas. Zawierzamy ci Jezu nasze życie nasze problemy trudne do rozwiązania i nierozwiązywalne po ludzku, przyjdź do nas ze swoją łaską, uchroń nas przed atakami złego ducha, nie pozwól nam Panie abyśmy byli bez dachu nad głową, proszę cię o sprzedaż domu i boże miejsce dla naszej rodziny, zatroszcz się Ty Jezu o nasz byt i o pomyślną i szybką spłatę spirali zadłużeń, daj siłę do dźwignięcia się dla moich bliskich, ześlij ducha św. abyśmy podejmowali mądre decyzje, Wlej Panie Jezu w każdy dzień stresu, cierpienia bólu i walki o byt swoją miłość, zamień to wszystko w owoce i dary Ducha Świętego do pokonania wszystkich przeciwności losu, przemianę naszej rodziny i ofiarujemy ci to wszystko za nas samych, za wszystkie nasze grzechy i niedbalstwa, za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkie wspólnoty i zgromadzenia zakonne. Prosimy cię wyprowadź iskrę dobra z tej ofiary i z tych cierpień i pomóż nam bo my jesteśmy już bezsilni, Jezu ufam Tobie i wierzę, że Ty temu wszystkiemu zaradzisz.

Z Panem Bogiem
Jacek

Comments are closed.