O światło Ducha Świętego

Proszę o modlitwę za syna, który ma teraz egzamin.I za wszystkich zdających o światło Ducha Św. Małgorzata.

Comments are closed.