O przebaczenie

Bóg zapłać za zrozumienie jak bardzo ważne jest przebaczenie innym. Lk 11, 4:”(…) i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.” Obyśmy przebaczali

Comments are closed.