O opiekę Ducha Świętego nad rodziną Kużyńskich

Duchu Święty, proszę o opiekę duchową i fizyczną nad rodziną mojej córki. Nad rodzinami moich sióstr i braci. Boże chroń moją mamę, brata, siostry. Każdy dzień niech będzie uwielbieniem TWOJEJ OBECNOŚCI w naszym życiu.
Wybacz nam nasze winy, błagamy Cię o miłosierdzie. Mniej wzgląd BOŻE dla skrzywdzonych,zapomnianych przez bliźnich na całym świecie,którzy płacz do ciebie swój kierują. Zmiłuj się nad nami grzesznymi,abyśmy mogli podnieść się z niego ku Tobie na wieki ,wieków amen. proszę o modlitwę. EWA.

Comments are closed.