o nawrócenie i rozwiązanie trudnych spraw życiowych

Proszę Boga o łaskę nawrócenia moich dzieci oraz dla córki o zdrowie, siły do życia, pracy, wychowania dziecka i pozytywne rozwiązanie jej trudnych spraw życiowych.

Comments are closed.