O cudowne narodziny

Najlepszy Ojcze. Oddaję Ci Darka i jego rodzinę. Oddaję Ci jego nienarodzone dziecko, u którego zdiagnozowano wadę serca. Twoje drogi nie są naszymi drogami, ale w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Ty Jezu już nas odkupiłeś. Daj pokój i ufność rodzicom tego dzieciątka. Daj mu urodzić się zdrowym. Uwielbiony bądź Boże teraz i zawsze.
Basia

Comments are closed.