Nowenna do św. Josemarii Escrivy w intencji pracy

Dzień pierwszy

Rozważanie : „Praca jako droga do świętości”

Św. Josemaria mówi:

Przychodzimy by jeszcze raz zwrócić uwagę na przykład

Jezusa, który przez trzydzieści lat przebywał w Nazarecie

pracując, wykonując rzemiosło. W rękach Jezusa praca, a była

to praca podobna do tej, jaką wykonują miliony ludzi na

całym świecie, przekształca się w zadanie boskie, w pracę

odkupienia, w drogę zbawienia.1

Dzieci moje, tam gdzie są wasi bracia, tam gdzie są wasze

dążenia, wasza praca, wasze miłości, tam jest miejsce

waszego codziennego spotkania z Chrystusem. To właśnie

wśród spraw najbardziej prozaicznych na tej ziemi,

powinniśmy uświęcać się, służąc Bogu i wszystkim ludziom.2

 

Prośba

Intencja A: O znalezienie pracy

Niech nasz Pan prowadzi mnie w wysiłkach szukania pracy i pobłogosławi mi,

pozwalając na znalezienie uczciwego, godnego i stałego zatrudnienia; a następnie

niech mi pomoże widzieć w mojej pracy drogę do świętości i służbę innym, na

której Bóg, mój Ojciec, oczekuje mnie bez przerwy, prosząc, bym w każdej sytuacji

naśladował Jezusa, który pracował jako cieśla w Nazarecie.

Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

Niech nasz Pan pozwoli mi widzieć w mojej pracy drogę do świętości i służbę innym,

na której Bóg, mój Ojciec, oczekuje mnie bez przerwy, prosząc, bym w każdej

sytuacji naśladował Jezusa, który pracował jako cieśla w Nazarecie.

Modlitwa do św. Josemarii: patrz ostatnia strona

 

Dzień drugi

Rozważanie : „Praca wykonywana z miłości do Boga”

Św. Josemaria mówi:

Godność pracy oparta jest na Miłości. Wielkim przywilejem człowieka jest możliwość

miłowania, dzięki której wychodzi on poza to, co ulotne i przemijające.3

Czyńcie wszystko z Miłości. – Wówczas nie ma małych rzeczy: wszystko jest wielkie.

-Wytrwałość w rzeczach małych z Miłości to heroiczność.4

Podkreślam: w prostocie twojej zwyczajnej pracy, w monotonnych szczegółach

każdego dnia winieneś odkryć tajemnicę wielkości i nowości, która dla tak wielu jest

ukryta: Miłość.

 

Prośba

Intencja A: O znalezienie pracy

Niech nasz Pan udzieli mi łaski szybkiego zdobycia pracy, która zapewni

bezpieczeństwo mojej rodzinie. Równocześnie niech pomoże mi zrozumieć, Że tym,

co nadaje wartości każdej uczciwej pracy jest miłość, z jaką ją wykonuję: miłość do

Boga na pierwszym miejscu, któremu mogę ofiarować swoją pracę; i miłość do

mojego bliźniego, któremu chcę służyć i być pomocnym.

Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

Niech nasz Pan pomoże mi zrozumieć, Że tym, co nadaje wartości każdej uczciwej

pracy jest miłość, z jaką ją wykonuję: miłość do Boga na pierwszym miejscu,

któremu mogę ofiarować swoją pracę; i miłość do mojego bliźniego, któremu chcę

służyć i być pomocnym.

Modlitwa do św. Josemarii: patrz ostatnia strona

 

Dzień trzeci

Rozważanie : „Uporządkowana i stała praca”

Św. Josemaria mówi:

Jakże krotko trwa nasza droga na ziemi! Dla prawdziwego chrześcijanina słowa te

stanowią wyrzut, Że tak często brak mu wielkoduszności, ale są też ustawicznym

wezwaniem do wierności. Tak, rzeczywiście krotki jest czas, w którym możemy

kochać, dawać siebie, pokutować. Dlatego byłoby rzeczą niewłaściwą, gdybyśmy

ten czas marnotrawili i tak wielki skarb nieodpowiedzialnie wrzucali w błoto. Nie

możemy zmarnować tego momentu historii świata, który Bóg powierza każdemu z

nas. Gdy zachowasz ład, pomnoży się twój czas i dlatego będziesz mógł oddać większą

chwałę Bogu pracując gorliwiej w Jego słuŻbie.

Wypełniaj dokładnie obowiązki chwili obecnej. — Ta praca — skromna, monotonna,

niewielka — jest modlitwą wyrażoną w czynach, która przysposabia cię do łaski

innej pracy — wielkiej, szerokiej i głębokiej — o której marzysz.8

 

Prośba

Intencja A: O znalezienie pracy

Niech z pomocą Najświętszej Maryi Panny znajdę stałą i odpowiednią pracę. Gdy

zaś będę pracował, niech dzięki Bożej dobroci nauczę się traktować swój czas jako

skarb i niech wzrastam w cnocie porządku, tak by wykonywać swoje obowiązki

bardziej punktualnie, intensywniej i bez ustanku, unikając bałaganu i opóźnień.

Niech osiągnę to poprzez kierowanie się dobrze przygotowanym planem, który

pozwoli mi na przeznaczenie właściwej ilości czasu na każde z moich zadań: Życie

duchowe, Życie rodzinne, Życie zawodowe i stosunki społeczne, tak by zachować

między nimi równowagę.

Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

Niech z pomocą Najświętszej Maryi Panny nauczę się traktować swój czas jako

skarb i niech wzrastam w cnocie porządku, tak by wykonywać swoje obowiązki

bardziej punktualnie, intensywniej i bez ustanku, unikając bałaganu i opóźnień.

Niech osiągnę to poprzez kierowanie się dobrze przygotowanym planem, który

pozwoli mi na przeznaczenie właściwej ilości czasu na każde z moich zadań: Życie

duchowe, Życie rodzinne, Życie zawodowe i stosunki społeczne, tak by zachować

między nimi równowagę.

 

Dzień czwarty

Rozważanie : „Dobrze wykonywana praca”

Św. Josemaria mówi:

Nie możemy ofiarować Panu czegoś, co w miarę naszych ograniczonych możliwości

nie jest doskonałe, wykonane bez błędu, starannie w najdrobniejszych szczegółach:

Bóg nie przyjmuje partaniny. żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w

ofierze — upomina nas Pismo święte — bo to nie byłoby od was przyjęte. Dlatego

praca, która wypełnia nasz dzień i pochłania wszystkie nasze siły, winna być ofiarą

godną Stwórcy, operatio Dei, pracą Bożą i dla Boga. Słowem, zadaniem

wykonanym nienagannie.9

Przede wszystkim powinniśmy miłować Mszę świętą, która ma stanowić centrum

naszego dnia. Jeśli dobrze przeżyjemy Mszę świętą, jakże potem przez resztę dnia

nie trwać myślami przy Panu, z troską o to, by nie porzucać Jego obecności, by

pracować, tak jak On pracował, i kochać, tak jak On kochał?10

 

Prośba

Intencja A: O znalezienie pracy

Niech z pomocą naszej Pani szybko rozwiążę problem mojego braku pracy. Gdy zaś

rozpocznę nową pracę, niech Bóg pomoże mi pracować dobrze, z najwyższą

możliwą doskonałością. Niech nie pracuję nigdy niedbale, lecz niech trwam w

przekonaniu, Że praca źle wykonana nie może być uświęcona, ponieważ brakuje jej

miłości, a to właśnie miłość sprawia, Że moje ludzkie czyny są przyjemne Bogu.

Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

Niech Bóg pomoże mi pracować dobrze, z najwyższą możliwą doskonałością. Niech

nie pracuję nigdy niedbale, lecz niech trwam w przekonaniu, Że praca źle wykonana

nie może być uświęcona, ponieważ brakuje jej miłości, a to właśnie miłość sprawia,

Że moje ludzkie czyny są przyjemne Bogu.

 

Dzień piąty

Rozważanie : Każda uczciwie wykonana praca jest pełna godności”

Św. Josemaria mówi:

Już czas, Żebyśmy my, chrześcijanie, głośno powiedzieli, Że praca jest darem Boga i

Że nie ma Żadnego sensu dzielenie ludzi na rożne kategorie, w zależności od

rodzaju wykonywanej pracy, uważając jedne zajęcia za godniejsze od innych.

Praca, wszelka praca, jest świadectwem godności człowieka, jego panowania nad

stworzeniem. W oczach Bożych Żadne zajęcie samo z siebie nie jest ani wielkie, ani małe.

Wszystkim nadaje wartość dopiero Miłość, z którą się je wykonuje.12

Ważne jest, Żebyś się poświęcał pracy z całej siły… Wszakże winieneś postawić

swoją pracę zawodową na właściwym miejscu: Jest ona wyłącznie środkiem do

celu: nigdy nie można jej traktować jako czegoś najwaŻniejszego.13

 

Prośba

Intencja A: O znalezienie pracy

Niech Bóg udzieli mi radości znalezienia pracy, dzięki której będę przydatny i będę

rozwijać swoje talenty. A jeżeli, przez pewien czas, znaleziona praca będzie poniżej

moich kompetencji i słusznych aspiracji, niech jej nie lekceważę. Niech raczej

szukając bardziej odpowiedniej pracy, wykonuję pracę obecną w pełni

odpowiedzialny sposób, nadając jej taką samą wartość, jaką Jezus nadawał swojej

pracy w Nazarecie.

Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

Jeżeli moja obecna praca jest poniżej moich kompetencji i słusznych aspiracji, niech

jej nie lekceważę. Niech raczej szukając bardziej odpowiedniej pracy, wykonuję

pracę obecną w pełni odpowiedzialny sposób, nadając jej taką samą wartość, jaką

Jezus nadawał swojej pracy w Nazarecie.

Modlitwa do św. Josemarii: patrz ostatnia strona

 

Dzień szósty

Rozważanie : „Praca wykonywana w obecności bożej i z prawością intencji”

Św. Josemaria mówi:

Nie trać nigdy z sprzed oczu nadprzyrodzonego celu. – Prostuj swoją intencję, jak

prostuje się kierunek statku na pełnym morzu: patrząc na gwiazdę, patrząc na

Maryję. A będziesz miał pewność, Że dopłyniesz zawsze do portu.

Jako chrześcijanin powinieneś mieć zawsze przy sobie Krzyż. I kłaść go na stole,

przy którym pracujesz. I całować go, gdy udajesz się na spoczynek i gdy się

budzisz. Połóż na twój stół roboczy, w mieszkaniu, w twojej teczce obrazek Najświętszej

Maryi Panny! I patrz na niego, kiedy rozpoczynasz pracę, podczas pracy i po jej

zakończeniu. Ona udzieli ci sił — zapewniam cię! — Żeby twoja praca stała się

miłosną rozmową z Bogiem.

 

Prośba

Intencja A: O znalezienie pracy

Boże! Spraw, bym znalazł uczciwą, godną pracę i otwórz oczy mej duszy, bym

zrozumiał, Że zawsze jesteś po mojej stronie. Spraw, bym nie stracił sprzed oczu

tej cudownej rzeczywistości, niech dokładam wszystkich możliwych wysiłków, aby

pozostawać w świadomości obecności Boga podczas mej pracy, wykorzystując

dyskretne przypomnienia – mały krzyż lub mały obrazek Naszej Pani albo świętego,

dla którego mam szczególne oddanie, położone tak, bym mógł często nań

spoglądać, bez przyciągania niepotrzebnej uwagi.

Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

Boże! Otwórz oczy mej duszy, bym zrozumiał, Że zawsze jesteś po mojej stronie.

Spraw, bym nie stracił sprzed oczu tej cudownej rzeczywistości, niech dokładam

wszystkich możliwych wysiłków, aby pozostawać w świadomości obecności Boga

podczas mej pracy, wykorzystując dyskretne przypomnienia – mały krzyż lub mały

obrazek Naszej Pani albo świętego, dla którego mam szczególne oddanie, położone

tak, bym mógł często nań spoglądać, bez przyciągania niepotrzebnej uwagi.

Modlitwa do św. Josemarii: patrz ostatnia strona

 

Dzień siódmy

Rozważanie : „Dojrzewanie w cnotach poprzez pracę”

Św. Josemaria mówi:

Wszystkie nasze nędzne ludzkie dokonania — nawet dzieło świętości — są jak

gdyby tkaniną z drobnych nici, które — zależnie od czystości intencji — mogą

tworzyć wspaniały gobelin, przedstawiający heroizm lub nikczemność, czyny

cnotliwe lub grzeszne. Kiedy przystępujemy do pracy z myślą o jej uświęcaniu, w grę wchodzi cała gama

cnót: męstwo, aby wytrwać w naszym trudzie pracy pomimo naturalnych trudności

i nie dać się pokonać z powodu przemęczenia; wstrzemięźliwość, by moc się

bezgranicznie wyniszczać i by pokonać wygodnictwo oraz egoizm; sprawiedliwość,

by wypełniać nasze obowiązki wobec Boga, wobec społeczeństwa, wobec rodziny,

wobec kolegów; roztropność, aby w każdym przypadku wiedzieć, co należy czynić i

niezwłocznie przystępować do dzieła… A wszystko, powtarzam, z Miłości.

Każda praca zawodowa wymaga uprzedniego przygotowania, a później stałego

wysiłku, aby to przygotowanie doskonalić i umieć dostosowywać do zaistniałych

okoliczności.

 

Prośba

Intencja A: O znalezienie pracy

Z pomocą naszej Pani, niech znajdę pracę, której szukam. A gdy poświęcę się już w

pełni tej nowej pracy, niech Bóg pomoże mi rozwijać cnoty chrześcijańskie i

dojrzewać duchowo poprzez wykonywaną pracę. Niech dokładam starań, aby być

cierpliwym i wyrozumiałym zarówno dla moich przełożonych, jak i moich kolegów i

podwładnych. Niech stanę się prosty i pokorny, unikając próżności i

ekshibicjonizmu. Jednym słowem – obym czynił wszystko z czystością serca.

Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

Nich Bóg pomoże mi rozwijać cnoty chrześcijańskie i dojrzewać duchowo poprzez

wykonywaną pracę. Niech dokładam starań, aby być cierpliwy i wyrozumiały

zarówno dla moich przełożonych, jak i moich kolegów i podwładnych. Niech stanę

się prosty i pokorny unikając próżności i ekshibicjonizmu. Jednym słowem – niech

czynię wszystko z czystością serca.

Modlitwa do św. Josemarii: patrz ostatnia strona

 

Dzień ósmy

Rozważanie : „Praca jako służba, pomoc innym”

Św. Josemaria mówi:

Uświadomcie sobie, Że poprzez odpowiedzialnie wykonaną pracę zawodową nie

tylko zdobywacie środki na własne utrzymanie, ale wnosicie też bezpośredni wkład

w rozwój społeczeństwa, niesiecie ulgę innym pomagając im dźwigać ich ciężary i

podtrzymujecie tyle dzieł opiekuńczych — na szczeblu lokalnym i powszechnym —

działających na rzecz jednostek i narodów mniej uprzywilejowanych.

Gdy zakończyłeś już własną pracę, zabierz się do pracy twego brata, pomagając mu

dla Chrystusa z taką naturalnością i delikatnością, aby nawet ten, komu pomagasz,

zdał sobie sprawy, Że czynisz więcej, niż nakazuje sprawiedliwość. — Na tym polega

subtelna cnota dziecka Bożego!

 

Prośba

Intencja A: O znalezienie pracy

Niech Bóg, nasz Pan, da mi łaskę zdobycia pracy, o którą proszę go z taką wiarą.

Niech też natchnie moją duszę pragnieniem wykonywania mojej pracy nie jako

samolubnej działalności nakierowanej tylko na moje własne dobro, ale jako służby,

która jest otwarta na innych i przydatna wielu ludziom, wykonywanej z pewnością,

Że ten ideał służby bliźnim nada nowe, bardziej radosne i bardziej doniosłe

znaczenie mojemu Życiu.

Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

Niech Bóg natchnie moją duszę pragnieniem wykonywania mojej pracy nie jako

samolubnej działalności nakierowanej tylko na moje własne dobro, ale jako służby,

która jest otwarta na innych i przydatna wielu ludziom, wykonywanej z pewnością,

Że ten ideał bliźnim innym nada nowe, bardziej radosne i bardziej doniosłe

znaczenie mojemu Życiu.

 

Dzień dziewiąty

Rozważanie ” „Apostolstwo przez pracę”

Św. Josemaria mówi:

Praca zawodowa jest także apostolstwem, okazją do oddania się innym ludziom,

aby objawić im Chrystusa i zaprowadzić ich do Boga Ojca.

żyj po prostu swoim zwyczajnym Życiem, pracuj tam, gdzie pracujesz, starając się

wypełnić obowiązki związane ze swoim stanem, rozwijaj się, czyń postępy każdego

dnia. Bądź lojalny, wyrozumiały dla innych i wymagający wobec samego siebie.

Bądź umartwiony i radosny. Na tym ma polegać twoje apostolstwo. I, chociaż z

powodu swojej nędzy nie będziesz wiedział, dlaczego tak się dzieje, ludzie, którzy

cię otaczają, będą do ciebie przychodzić i szukać rozmowy z tobą, naturalnej ,

prostej rozmowy — po pracy, w rodzinnym kręgu, w autobusie, podczas spaceru,

wszędzie . Będziecie rozmawiać o niepokoju, który tkwi w duszy wszystkich ludzi,

chociaż czasami niektórzy nie chcą zdać sobie z tego sprawy. Zrozumieją go lepiej,

kiedy zaczną prawdziwie szukać Boga.

 

Prośba

Intencja A: O znalezienie pracy

Niech Bóg, przez pośrednictwo naszej Pani, sprawi, bym znalazł dobrą pracę, w

której będę mógł wzrastać zawodowo i dać z siebie co najlepsze. Niech sprawi

także, abym ujrzał w swojej pracy szerokie pole do wykonywania misji apostolskiej,

którą Bóg powierza wszystkim ochrzczonym, wykorzystując okazje, które mi daje,

do pomocy kolegom, przyjaciołom i klientom w odkrywaniu cudów wiary

chrześcijańskiej.

Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

Niech Bóg sprawi, abym ujrzał w swojej pracy szerokie pole do wykonywania misji

apostolskiej, którą Bóg powierza wszystkim ochrzczonym, wykorzystując okazje,

które mi daje, do pomocy kolegom, przyjaciołom i klientom w odkrywaniu cudów

wiary chrześcijańskiej.

 

Modlitwa do św. Josemarii :

O Boże, który za przyczyną Najświętszej

Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask

świętemu księdzu Josemarii, obierając go za

swoje najwierniejsze narzędzie do założenia

Opus Dei, drogi do świętości przez pracę

zawodową i wypełnianie codziennych

obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie,

Żebym ja także potrafił każdą chwilę i

sytuację w mym Życiu wykorzystać jako

sposobność do miłowania Ciebie i służenia

Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z

radością i prostotą serca, oświetlając drogi

ziemskie światłem wiary i miłości. Przez

wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi

łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją

prośbę). Amen.

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

(Tekst oryginału opracowany przez O. Francisco Faus, Sao Paulo, Brazylia.)

Imprimatur….

Osoby, które otrzymają łaski przez pośrednictwo św. Josemarii Escrivy proszone są o powiadomienie Prałatury Opus Dei, ul. Górnośląska 43, 00-432 Warszawa, info@opusdei.pl

Dowiedz się więcej o św. Josemarii Escriva http://www.pl.josemariaescriva.info i

źródło : http://www.opusdei.pl

Comments are closed.