Nawrócenie żony Marii

Proszę o modlitwę o nawrócenie żony oraz otwarcie jej serca na głos Ducha Św.

Comments are closed.