Nawrócenie męża

O łaskę nawrócenia i uwolnienia dla męża Marcina.

Comments are closed.