Naprawa życia

Proszę o modlitwę za naszą trójkę i o wstawiennictwo aby Bóg, który zna moje problemy je rozwiązał.

Comments are closed.