Modlitwa o miłość

Ty, który jesteś Miłością,
przyjmij moją modlitwę – prośbę o zdolność do miłości.
Pragnę z Twoją pomocą rozwijać swoją męskość (kobiecość),
zgodnie z prawem moralnym, które wpisałeś w serce każdego człowieka.
Pragnę kształtować swoje wnętrze,
pomnażać talenty, dzięki którym będę mógł
uczynić swą naukę i pracę owocniejszą,
a ludzi obdarować samym dobrem.
Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa,
przyjaźni i miłości, bym umiał dobrze wybrać.
Przygotuj mnie Panie do miłości,
do uczynienia szczęśliwym człowieka
przeznaczonego dla mnie.
Daj mi Panie wzrok czysty, sięgający głębi człowieka,
tak bym widział jego wartość, a nie zewnętrzne pozory;
myślenie godne pięknej, odpowiedzialnej miłości;
język jedności i zrozumienia,
bym nie ranił słowem.
I dozgonną chęć budowania związku,
tak by zawsze był źródłem naszej radości
i szkołą miłości dla naszych dzieci.
Miłością uczyń me życie.

www.apostol.pl

Comments are closed.