Miłość w rodzinach

Proszę o modlitwy o łaskę przebaczenia, miłości, uwolnienia, uzdrowienia oraz pojednania, rozmawiania, zrozumienia i braku nieporozumień, zgodnej z wolą Bożą pracy, błogosławieństwa i możliwości posiadania dzieci w rodzinach mojej, mojego przyszłego męża, Pani N. oraz Pani M., A. i A i Ł. oraz dla rodzin wszystkich osób wspierających nas choćby najmniejszym tylko dobrem, a także o kierowników duchowych i światło dla Nich oraz o ochronę przed złem wraz z potrzebnymi łaskami. Oraz żeby ustąpiły wszystkie duchowe przeszkody ku temu oraz co do najważniejszego spotkania.

Comments are closed.