Koronka Dwunastu Gwiazd

KORONKA DWUNASTU GWIAZD – ku czci Najświętszej Maryi Panny, ułożona przez św. Józefa Kalasancjusza.

Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą i Jej dziękujmy, że ukazała nam Dziewicę Maryję odzianą słońcem, z księżycem pod stopami i z koroną z dwunastu gwiazd nad Jej głową.

 • Na wieki wieków. Amen.

Uwielbiajmy Boga Ojca Wszechmogącego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na swoją Córkę.

 • Amen. Ojcze nasz.

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który przeznaczył Ją na Matkę swojego Bożego Syna.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo.

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który zachował Ją od wszelkiej zmazy w Jej poczęciu.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo.

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który przyozdobił Ją wszelkimi cnotami w Jej narodzeniu.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo.

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który dał Jej za męża i oblubieńca najczystszego św. Józefa.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

Uwielbiajmy Syna Bożego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na swoją Matkę.

 • Amen. Ojcze nasz.

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który wcielił się w Jej dziewicze łono i wzrastał w nim dziewięć miesięcy.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo.

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który z Niej się narodził i sprawił, że Go swą piersią karmiła.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo.

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który chciał być przez Nią wychowywanym.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo.

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który objawił Jej tajemnicę odkupienia świata.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

Uwielbiajmy Ducha Świętego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na swoją Oblubienicę.

 • Amen. Ojcze nasz.

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który objawił Jej jako pierwszej swoje imię.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo.

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który sprawił, że Maryja była jednocześnie Dziewicą i Matką.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo.

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który uczynił Ją żywą świątynią Trójcy Przenajświętszej.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo.

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który wyniósł Ją ponad wszystkie stworzenia.

 • Amen. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

Módlmy się za Kościół święty, o jedność chrześcijan, o pokój i sprawiedliwość na świecie oraz nawrócenie grzeszników:

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

Koronka 12 Gwiazd

http://docplayer.pl/8717053-Koronka-dwunastu-gwiazd-sw-jozefa-kalasancjusza-strona-1.html

http://www.kuria.pijarzy.pl/modlitwa/modlitewnik_pijarski_/koronka_dwunastu_gwiazd__d6627_pol.html

Comments are closed.