Intencje

  • Módlmy się w intencji stałej za Gabrysię o łaskę przebaczenia i otwarcia się na Ducha Świętego o żywą  wiarę, nadzieje i miłość.
  • Proszę o modlitwę 30-dniowa w intencji młodzieży, która w najbliższym czasie przyjmie sakrament bierzmowania o dobre przygotowanie się do tego sakramentu i otwarcie się na dary Ducha Świętego.

Comments are closed.