Intencje

  • W intencji szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia dla Marzeny
  • Pomódlmy się proszę dziękczynnie do Boga Ojca – za to, ze Jest taki, jaki Jest – sprawiedliwy, dobry, pełen miłości i miłosierdzia. Ze mimo obrzydliwości grzechu ludzkiego wciąż pragnie naszego powrotu, naszego zaangażowania, naszej uwagi, ufnego spojrzenia, przylgnięcia do Niego z dziecięca prosta pewnością, ze tylko u Niego jest najlepiej. Oddajmy mu nasze serca.

Comments are closed.