Intencja zbiorcza

Módlmy się: Za znajomych, aby na nowo odnaleźli Jezusa w Świątyni o łaskę wiary. Amen. Intencja 30-dniowa. Proszę, pomódlmy się za Irenę, która zmarła dziś.

Comments are closed.