Intencja za Zosię i Rafała

Prosimy o pełne uzdrowienie Zosi i Rafała, o pokój, miłość i łaskę zawierzenia życia Bogu Ojcu dla rodziny.

Comments are closed.