Intencja za zięcia Marysi

Moi mili, bardzo was proszę o modlitwę za zięcia Marysi, który całą noc spędził w szpitalu z powodu kamieni w nerkach.

Comments are closed.